Powstanie klubu

   13.09.2013 r. powołano do życia nowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Górze Kalwarii. Na spotkanie inauguracyjne przybyło 19 osób. Wybrano władze i zaplanowano pierwsze działania.
Siedziby dla nowego klubu użyczył Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii w osobie dyrektor Doroty Pyszyńskiej obecnej na spotkaniu. Klub działa pod szyldem Polskiego Czerwonego Krzyża, oddziału piaseczyńskiego z siedzibą w Piasecznie. Spotkanie inauguracyjne było doskonałą okazją do podsumowania nie tylko akcji zbiórki krwi, która odbyła się tego dnia w Górze Kalwarii (zebrano od 43 dawców 19,350 litra krwi), ale też wcześniejszych akcji organizowanych nieprzerwanie od 2008 roku. Wręczono odznakę III stopnia  zasłużonego dla Krwiodawstwa Michałowi Pieniążkiewiczowi.

  Dokonano także wyborów nowych władz Klubu. Prezesem został Grzegorz Cacek, który oddał już ponad 35 litrów krwi. Wiceprezesem został Arkadiusz Strzyżewski, który ma na koncie ponad 8 litrów życiodajnego płynu

   Obecnie klub liczy ponad 91 członków.

 

 

 

 

  ZBIÓRKI KRWI